line decor
line decor
 
 
 
 

 
 

POSLIJEDIPLOMSKI MULTIDISCIPLINARNI MEĐUNARODNI SPECIJALISTIČKI STUDIJ :
ODRŽIVO UPRAVLJANJE OKOLIŠEM

Sveučilišni poslijediplomski multidisciplinarni međunarodni specijalistički studij Održivo upravljanje okolišem, Environmental Management, Policy and Suistanability (EMPS) predložen, razrađen i usvojen na ovaj način zadovoljava potrebe za obrazovanjem kadrova u području upravljanja okolišem, ne samo u Hrvatskoj nego i u ostalim mediteranskim i kontinentalnim europskim zemljama u regiji. Svaki predmet studija ima u pravilu dva nastavnika. U izvođenje nastave pojedinih kolegija uključeni su i stručnjaci iz gospodarstvenih, vladinih i nevladinih organizacija. Suradnja predavača i stručnjaka iz Hrvatske, Europe i SAD-a omogućuje studentima ovog studija bolji uvid u najnovije spoznaje iz područja zaštite i upravljanja okolišem. Koordinatorica EMPS studija je dr.sc. Natalija Koprivanac, redovita profesorica na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. EMPS studij se izvodi u  CAAS (Centre for Advanced Academic Studies) u Dubrovniku,  Zagrebu, Splitu.